ShaanSEForums
Pyaar ka pehla khat - Lyrics. - Printable Version

+- ShaanSEForums (http://shaanseforums.com)
+-- Forum: Activity (http://shaanseforums.com/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Forum: Entertainment (http://shaanseforums.com/forumdisplay.php?fid=12)
+---- Forum: Music Corner (http://shaanseforums.com/forumdisplay.php?fid=25)
+---- Thread: Pyaar ka pehla khat - Lyrics. (/showthread.php?tid=7999)Pyaar ka pehla khat - Lyrics. - Ronit - 07-04-2018

Pyar ka pehla, khat likhne mein, waqt to lagta hai...
Pyar ka pehla, khat likhne mein, waqt to lagta haiNaye parindo ko udne mein, waqt to lagta hai...
Pyar ka pehla, khat likhne mein, waqt to lagta hai


Jism ki baat nahi thi, unn ke dil tak jaana dhaa
Jism ki baat nahi thi, unn ke dil tak jaana dhaa
Lambee doori, tay karne mein, waqt to lagta hai..
Lambee doori, tay karne mein, waqt to lagta hai..
Pyar ka pehla khat likhne mein, waqt to lagta hai


Gaat agar lag jaye to phir, rishte ho ya doree
Gaat agar lag jaye to phir, rishte ho ya doree


Laakh kare koshish, khulne me, waqt to lagta hai..
Laakh kare koshish, khulne me, waqt to lagta hai..
Pyar ka pehla, khat likhne mein, waqt to lagta hai


Humne ilaaj-e, zakhme dil to, dhoond liya lekin
Humne ilaaj-e, zakhme dil to, dhoond liya lekin..
Gahray, zakhmo, ko bharne mein, waqt to lagta hai..
Gahray zakhmo ko bharne mein, waqt to lagta hai..
Pyar ka pehla, khat likhne mein, waqt to lagta hai
Naye.. parindo ko udne mein, waqt to lagta hai...
Pyar ka pehla, khat likhne mein, waqt to lag...ta haiRE: Pyaar ka pehla khat - Lyrics. - Vishnu - 08-04-2018

Wah, pyaar to hota hai. Par use batane ki himmat nahi